DISCLAIMER Taxi Den Bosch 24 uur 

DISCLAIMER

Intellectueel eigendom: Taxi Den Bosch 24 uur 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Taxi Den Bosch 24 uur.. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van   Taxibedrijf Den Bosch 24 uur

Aansprakelijkheid: # van 24 uur Taxi Den Bosch

Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Door is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Het Taxi Den Bosch 24 uur is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy: taxibedrijf Den Bosch 24 uur

24 uur Taxi in Den Bosch respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Taxi Den Bosch 24 uur uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie van Taxibedrijf Den Bosch 24 uur

Van bezoekers aan de website van Taxi Den Bosch 24 uur worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de Taxi Den Bosch 24 uur website te optimaliseren.